You are here
Home >

Verzekeringen voor leden KNWU

Wie zijn er verzekerd?

Alle basisleden welke geregistreerd zijn bij de KNWU zijn collectief verzekerd voor Aansprakelijkheid, Persoonlijke Ongevallen en Rechtsbijstand.

Waar ben ik voor verzekerd?

Info voor leden

Via de KNWU zijn er collectief drie verzekeringen afgesloten: een aansprakelijkheidsverzekering, een ongevallenverzekering en een rechtsbijstandverzekering. Deze verzekeringen gelden tijdens deelname aan de onder auspiciën van de KNWU  georganiseerde evenementen. De verzekeringen gelden ook voor evenementen georganiseerd onder auspiciën van de UCI, UEC of een van de aangesloten bonden.

Tijdens trainingsritten ben je verzekerd als je trainings- of wedstrijdkleding draagt en een racefiets, een mountainbike of crossfiets wordt gebruikt.

Risico’s wielersport

Als beoefenaar van de wielersport moet je bewust zijn van de risico’s. Deze risico’s zijn er zowel voor jou als voor derden. Helaas komen botsingen en andere ongelukken met enige regelmaat voor. Het risico op ongevallen is onlosmakelijk verbonden aan het deelnemen aan de wielersport. Dit risico willen we natuurlijk zo klein mogelijk maken.

Organisatoren, medewerkers of bestuursleden en andere deelnemers aan wedstrijden zijn onderling niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van deelname aan wedstrijden, inclusief de voorbereiding daarvan, behalve eventueel in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van deze personen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt zowel materiële schade als letselschade die door jou aan andere personen is toegebracht tijdens de wielersportevenementen. In Nederland is het voor iedereen verplicht een aansprakelijksverzekering te hebben. Echter in een aantal polissen van verzekeraars is een uitsluiting voor sport en spel risico. De KNWU verzekering dekt in het geval van uitsluiting alsnog de schade als je hiervoor aansprakelijk bent.

Voor welk bedrag ben je verzekerd?

Deze verzekering vergoedt maximaal € 2.500.000,- per voorval.

Ongevallenverzekering

Deze verzekering keert een bedrag uit als je door een ongeval komt te overlijden of bij blijvende invaliditeit.

Voor welk bedrag ben je verzekerd?

  • € 10.000,- bij overlijden;
  • maximaal € 50.000,- bij algehele blijvende invaliditeit (Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt een percentage van het verzekerd kapitaal uitgekeerd. De hoogte van dit percentage is vastgelegd in de zogenaamde Gliedertaxe.)
    Voor alle duidelijkheid: schade aan het gebit wordt volgens de polisvoorwaarden van de ongevallenverzekering niet als invaliditeit gezien en wordt dus niet vergoed.

Rechtsbijstandverzekering

Als je schade hebt als gevolg van een verkeersongeval of als iemand anders voor je schade aansprakelijk is gaat de verzekeraar de schade namens jou verhalen op de schuldige tegenpartij.
Ook de kosten van verweer vallen onder de dekking als je voor een overtreding van verkeersrechtelijke aard strafrechtelijk wordt vervolgd.
Dopinggerelateerde zaken en tuchtzaken zijn uitgesloten van dekking.
De rechtsbijstandsverzekering is alleen geldig binnen Europa.

Voor welk bedrag ben je verzekerd?

Deze verzekering vergoedt maximaal € 25.000,- per voorval voor de verhaal- en verweerkosten.

 

Geef een reactie

Top
Open chat
Aanmelding ZAC
× How can I help you?